Endje gjeotekstile

  • High Strength Weave Geotextiles With Good Stability

    Gjeotekstilet endje me forcë të lartë me qëndrueshmëri të mirë

    Gjeotekstili i endjes është bërë nga fije të sheshta polipropileni, polipropileni dhe polietileni si lëndë të para, dhe përbëhet nga të paktën dy grupe fijesh paralele (ose fije të sheshta).Një grup quhet fije deformuese përgjatë drejtimit gjatësor të tezgjahut (drejtimi në të cilin lëviz pëlhura)