Gjeosintetika Gjeogrid

 • High Tensile Strength Geosynthetics Geogrid For Soil Reinforcement

  Gjeosintetikë me rezistencë të lartë tërheqëse për përforcimin e tokës

  Gjeogridi është një strukturë e formuar në mënyrë integrale, e cila është projektuar veçanërisht për aplikime për stabilizimin dhe përforcimin e tokës.Është prodhuar nga polipropileni, nga procesi i ekstrudimit, shtrirjes gjatësore dhe shtrirjes tërthore.

  Gjithsej kemi 3 lloje:
  1) PP Gjeogrid uniaksial
  2)Gjeogridi biaksial PP
  3) Gjeogrid saldimi me plastikë prej çeliku